Вітаємо Юлічку із отриманням Свідоцтва адвоката!!!

Коле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської від щиро­го сер­ця вітає нашу доро­гу Юлію Дми­трів­ну Сень­ків, із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва на пра­во зайня­т­тя адво­кат­ською діяль­ні­стю. Від­те­пер у нашо­му бюро на одно­го адво­ка­та біль­ше! Юля, бажа­є­мо тобі про­фе­сій­них звер­шень, шале­них адво­кат­ських пере­мог у спра­вах, вдя­чних клі­єн­тів, та бага­то бага­то бага­то ціка­во­го на тому нелег­ко­му про­фе­сій­но­му шля­ху який ти обра­ла!   Read more about Віта­є­мо Юлі­чку із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва адво­ка­та!!![…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...