горе преступник

10 найбільш курйозних злочинів, вчинених українцями

Нео­дно­ра­зо­во ми чули про див­ні спосо­би вчи­не­н­ня зло­чи­нів на тери­то­рії США, Євро­пи чи інших куто­чків сві­ту. Однак нема­ло таких вчи­ня­є­ться і наши­ми спів­ві­тчи­зни­ка­ми. Так, за мину­лі роки в Укра­ї­ні тра­пи­лось чима­ло куме­дних та кур­йо­зних випад­ків вчи­не­н­ня зло­чи­нів. Части­на пору­шни­ків були спі­йма­ні, деякі ще в роз­шу­ку, хтось від­був­ся штра­фа­ми, а хтось отри­мав і ціл­ком реаль­ні стро­ки Read more about 10 най­більш кур­йо­зних зло­чи­нів, вчи­не­них укра­їн­ця­ми[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...