адвокат зелінська

Перші 500 лайків сторінки бюро на фейсбук

Вітаю кол­ле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської із пер­ши­ми 500 лай­ків сто­рін­ки нашої сто­рін­ки адво­кат­сько­го бюро. Про­йшло лише 2 міся­ці з того часу, як ми зро­би­ли пер­ші кро­ки у про­су­ван­ні інфор­ма­ції про наше адво­кат­ське бюро в інтер­нет. При­єм­но, що кіль­кість під­пи­сни­ків та лай­ків на сто­рін­ках у соцме­ре­жах постій­но зро­стає без засто­су­ва­н­ня пла­тних піар­ме­то­дів, послуг про­фе­сій­них інтер­нет-мар­ке­то­ло­гів і інших Read more about Пер­ші 500 лай­ків сто­рін­ки бюро на фейс­бук[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...