Господарський кодекс України

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст.144) № 1390-VIII від 31.05.2016 № 1405-VIII від 02.06.2016} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2850-VI від 22.12.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва Read more about Госпо­дар­ський кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...