адвокат львів юридичні послуги

Земельний кодекс України

теги: кар­ти, неру­хо­мість, кар­та, дер­жав­ний земель­ний кадастр, земель­ный кадастр, земель­ний кодекс укра­ї­ни, зк, зку ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2002, № 3–4, ст.27) № 1012-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 16, ст.160 № 1472-VIII від 14.07.2016} {У текс­ті Зако­ну сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № Read more about Земель­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...