Сімейний кодекс України

(Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2002, № 21–22, ст.135) № 1370-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 25, ст.501} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “дер­жав­ний орган реє­стра­ції” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “орган дер­жав­ної реє­стра­ції” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2398-VI від 01.07.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “цен­траль­ний орган вико­нав­чої вла­ди, Read more about Сімей­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...