Кримінальне переслідування українських онкохворих за придбання та зберігання ними наркотичних засобів — як результат недосконалості кримінального законодавства України

  Кри­мі­наль­не пере­слі­ду­ва­н­ня укра­їн­ських онко­хво­рих за при­дба­н­ня та збе­рі­га­н­ня ними нар­ко­ти­чних засо­бів — як резуль­тат недо­ско­на­ло­сті кри­мі­наль­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни. Про­ві­зор, юрист Кар­до­поль­цев Антон Сер­гі­йо­вич   Щорі­чно в сві­ті рак діа­гно­сту­є­ться у близь­ко 6 міль­йо­нів людей і більш як 4 міль­йо­ни поми­ра­ють від цієї хво­ро­би, що ста­но­вить близь­ко 10 % від загаль­ної кіль­ко­сті смер­тель­них клі­ні­чних випад­ків. Read more about Кри­мі­наль­не пере­слі­ду­ва­н­ня укра­їн­ських онко­хво­рих за при­дба­н­ня та збе­рі­га­н­ня ними нар­ко­ти­чних засо­бів — як резуль­тат недо­ско­на­ло­сті кри­мі­наль­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...