За несвоєчасне перерахування коштів на Держказначейство накладається пеня

На орга­ни Дер­жав­ної казна­чей­ської слу­жби як на уча­сни­ка систе­ми еле­ктрон­них пла­те­жів Націо­наль­но­го бан­ку поши­рює свою дію закон «Про пла­ті­жні систе­ми та пере­каз коштів в Укра­ї­ні». Від­по­від­но, у разі несвоє­ча­сно­го вико­на­н­ня пла­ті­жно­го дору­че­н­ня про пере­ра­ху­ва­н­ня коштів стя­гу­ва­че­ві настає від­по­від­аль­ність, перед­ба­че­на цим актом. Під час роз­гля­ду спра­ви No6-1329цс16 суди вста­но­ви­ли, що на вико­нан­ні у від­ді­лі ДВС Солом’янського РУЮ Read more about За несвоє­ча­сне пере­ра­ху­ва­н­ня коштів на Держ­ка­зна­чей­ство накла­да­є­ться пеня[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...