10 найкумедніших судових позовів, які розглядались у США

1.Батьки Дені­е­ла Дюкса (27 років), який пото­нув у басей­ні із каса­ткою пода­ли в суд на заклад із вимо­гою від­шко­ду­ва­н­ня у декіль­ка міль­йо­нів дола­рів, за те що небез­пе­чно­го хижа­ка ті пози­ціо­ну­ва­ли як миле ба тез­пе­чне ство­рін­ні. 2. Аме­ри­кан­ський гро­ма­дя­нин, який  змі­нив своє ім’я на Jack Ass (jackass по-англій­ськи озна­чає “осел”) подав позов до суду на MTV, Read more about 10 най­ку­ме­дні­ших судо­вих позо­вів, які роз­гля­да­лись у США[…]

1
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...