Однієї лише реєстрації недостатньо для залишення особі права користування квартирою

Після побу­то­во­го насиль­ства з боку заре­є­стро­ва­ної в квар­ти­рі осо­би вла­сник квар­ти­ри фізи­чно вигнав цю осо­бу з житло­во­го при­мі­ще­н­ня, а також змі­нив вхі­дні зам­ки на две­рях та пере­віз осо­би­сті речі за місцем про­жи­ва­н­ня дочки цієї осо­би. Після цьо­го вла­сник квар­ти­ри звер­нув­ся із позо­вом про усу­не­н­ня пере­шкод у пра­ві вла­сно­сті на житло та при­му­со­ве висе­ле­н­ня заре­є­стро­ва­ної осо­би Read more about Одні­єї лише реє­стра­ції недо­ста­тньо для зали­ше­н­ня осо­бі пра­ва кори­сту­ва­н­ня квар­ти­рою[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...