Верховний суд висловився про умови виселення колишнього члена сім’ї

Вла­сни­ця будин­ку пода­ла позов про висе­ле­н­ня невіс­тки і у від­по­відь отри­ма­ла зустрі­чний позов від невіс­тки про все­ле­н­ня. Суд пер­шої інстан­ції став на бік вла­сни­ці та задо­віль­нив пер­ві­сний позов, про­те суди апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­цій від­мо­ви­ли в тако­му позо­ві та все­ли­ли невіс­тку у її буди­нок. У спра­ві, яка пере­гля­да­є­ться, суди вста­но­ви­ли, що пози­ва­чка є вла­сни­ком спір­но­го Read more about Вер­хов­ний суд висло­вив­ся про умо­ви висе­ле­н­ня коли­шньо­го чле­на сім’ї[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...