адвокат львів юридичні послуги

Кримінальний кодекс України

теги: кку, ук, кк укра­ї­ни, кри­ми­наль­ний кодекс, адво­кат львів, захи­сник львів, захи­сник КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2001, № 25–26, ст.131) № 1022-VIII від 15.03.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.146} ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Роз­діл I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Ста­т­тя 1. Зав­да­н­ня Кри­мі­наль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни має сво­їм зав­да­н­ням пра­во­ве забез­пе­че­н­ня охо­ро­ни прав і сво­бод люди­ни і Read more about Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...