10.08.2016

Контакти

Наші контакти:

093–320-45–05 Телефонуйте зараз!

068–320-45–05 Телефонуйте зараз!

Email: s.v.zelinska@gmail.com

79057, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Перемиська 2/10


Годи­ни робо­ти: Пн-Пт 10:00–18:00


із пита­н­ня­ми сто­сов­но робо­ти сай­ту, пишіть на адре­су: admin@abz.lviv.ua

Теле­фо­нуй­те зараз, і наші фахів­ці допо­мо­жуть вирі­ши­ти усі Ваші юри­ди­чні питання!

 


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю