16.07.2014

ТАРИФИ

ТАРИФИ 2019

Тарифи та розцінки на послуги адвокатського бюро виставлені на сайті – не можуть вважатись рекламою, чи договором оферти. Як правило зазначаються мінімальні розцінки на послуги.

Наше бюро, не бере участі у сумнівних корупційних схемах, і жодним чином не радить цього своїм клієнтам. Бюро не приймає завідомо незаконні замовлення, які неможливо виконати. Усю відповідальність за надані до Адвокатського бюро дані для роботи несе клієнт. Відправляючи нам ваші документи, будь-яким каналом зв’язку (факсимільним, електронною поштою, поштою, кур’єрською доставкою чи іншими способами) ви даєте згоду на збір, зберігання, обробку, а також поширення ваших персональних даних, виключно у межах повноважень адвокатського бюро передбачених Законом України «Про адвокатуру», та Законом України «Про захист персональних даних».

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю