09.11.2016

Відзнаки

Колектив Адвокатського бюро Зелінської постійно бере участь у юридичному житті не тільки міста але й України.

Наші адво­ка­ти постій­но від­ві­ду­ють лекції та семі­на­ри з метою під­ви­ще­н­ня сво­єї ква­лі­фі­ка­ції, є чле­на­ми Асо­ці­а­ції укра­їн­ських правників.

Фахів­ці нашо­го бюро також беруть участь у все­укра­їн­ських та між­на­ро­дних конференціях.

 

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю