Дуже дякую за вирішення питання.

Дуже дякую за вирі­ше­н­ня пита­н­ня. В бюро Зелін­ської пра­цю­ють аде­ква­тні і ква­лі­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти, а не так як в іна­кших адво­кат­ських кон­то­рах де беруть вели­кі гро­ші і ні чим не допо­ма­га­ють а тіль­ки роз­ка­зуть “стра­шні історії”.В бюро Зелін­ської все пояснять і роз­став­лять по поло­чках згі­дно чин­но­го зако­но­да­ства, і не будуть ходи­ти до про­ку­ро­рів і “мєн­тів”, ріша­ти за гро­ші, а нада­дуть ква­лі­фі­ко­ва­ну допо­мо­гу. Так що якщо в когось не дай Бог є про­бле­ми, може­те смі­ли­во звер­та­ти­ся в дане бюро, і не боя­ти­ся що Вас роз­ве­дуть, чи візьмуть гро­ші і нічо­го не зро­блять. Щераз дуже дякую за допо­мо­гу в житті.

Автор публікації

Офлайн 4 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю