Софія Луцишин

Дуже дякую за допо­мо­гу в моїй спра­ві. При­єм­но зди­во­ва­на які­сною і змі­стов­ною кон­суль­та­ці­єю, після якої я вже поба­чи­ла чи можна буде щось вирі­ши­ти у мої спра­ві. Але ще біль­ше я задо­во­ле­на тим як юри­сти опе­ра­тив­но офор­ми­ли мені усі необ­хі­дні доку­мен­ти, і при цьо­му я май­же не витра­ча­ла сво­го часу і нер­вів. Буду ради­ти сво­їм зна­йо­мим тіль­ки Адво­кад­ське бюро Зелін­ської. Ще раз дякую!!!

Автор публікації

Офлайн 4 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю