АДВОКАТСЬКЕ БЮРО “ЗЕЛІНСЬКОЇ” віднесено до числа надійних компаній

За резуль­та­та­ми оцін­ки ста­біль­но­сті та інве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті
під­при­ємств Львів­ської обла­сті, АДВОКАТСЬКЕ БЮРО “ЗЕЛІНСЬКОЇ” від­не­се­но до числа надій­них компаній.

В резуль­та­ті Все­укра­їн­сько­го дослі­дже­н­ня ком­па­нію вне­се­но до реє­стру Надій­них та інве­сти­цій­но при­ва­бли­вих під­при­ємств під номе­ром 2.

Також нам запро­по­ну­ва­ли взя­ти участь у номі­на­ції “Ком­па­нія року 2018

https://ukr-centr.com.ua/rate?edrpou=38582602
0

Автор публікації

Офлайн 1 рік

admin

3
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю