Почався судовий процес у справі нападу на табір ромів у 2018 році

Керів­ник бюро Зелін­ська Сві­тла­на Віта­лі­їв­на здій­снює захист одно­го з обви­ну­ва­че­них у цьо­му важ­ко­му процесі

Під час пер­шо­го судо­во­го засі­да­н­ня, про­ку­рор ого­ло­сив обви­ну­валь­ний акт, а також було пода­но цивіль­ний позов потер­пі­ли­ми у кри­мі­наль­но­му провадженні.

Рані­ше, під час досу­до­во­го слід­ства, зав­дя­ки про­ве­де­но­му адво­кат­сько­му роз­слі­ду­ван­ню та зібра­ним за його резуль­та­та­ми дока­зам, вда­лось дове­сти непри­че­тність підза­хи­сно­го до вчи­не­н­ня насиль­ни­цьких дій, та змі­ни­ти запо­бі­жний захід з три­ма­н­ня під вар­тою на дома­шній арешт.

0

Автор публікації

Офлайн 1 рік

admin

3
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю